Sứ mệnh và Tầm nhìn

You are here: Home / Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh

1. Tạo ra những sản phẩm nông nghiệp mới cho Việt Nam
2. Giúp đỡ cho nông dân và lao động Việt Nam tại những vùng sâu vùng xa
3. Mang những sản phẩm tốt cho sức khỏe đến với người tiêu dùng Việt Nam

Tầm nhìn

1. Trở thành công ty cung cấp hạt Mắc-ca tầm cỡ quốc tế đầu tiên của Việt Nam
2. Phát triển các dòng sản phẩm đa dạng từ hạt Mắc-ca
3. Xuất khẩu ít nhất ra 10 thị trường quốc tế đến trước năm 2018